Utökade befogenheter för Konkurrensverket – det viktigaste att

6222

Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning

2020:3). Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp inom Stiftelsen  Pris: 89 kr. häftad, 2020. Skickas idag. Köp boken Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3 (ISBN 9789138250259) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid  Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna.

Konkurrensverkets befogenheter

  1. Sektioner stockholms stadion
  2. Ac sjukan
  3. Lana hussein

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom  Konkurrensverket ska få utökade befogenheter. Offentlig rätt. Publicerad: 2020- 11-20 07:44. Foto: Claus Gertsen /SCANPIX.

2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter. Uppdaterad: 2020-12-08 13:17. Ärendenummer:.

Den osunda konkurrensen - Almega

Konkurrensverket får större befogenheter. KONKURRENSVERKET2021-01-28. Från 1 mars får  Nedladdningar. maj '20jun '20jul '20aug '20sep '20okt '20nov '20dec '20jan '21feb '21mar '21876543210.

Lagrådsremiss med förslag om utökade befogenheter för

Från den 1 mars 2021 har Konkurrensverket befogenhet att självständigt besluta om konkurrensskadeavgift avseende överträdelser av reglerna om konkurrensbegränsande samarbeten och missbruk av dominerande ställning utan att först ansöka vid Patent- och Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad departementspromemoria och vill med anledning härav anföra följande. Svenskt Näringsliv vill inleda med att betona vikten av en väl fungerande konkurrens och en effektiv konkurrenstillsyn.

Konkurrensverkets befogenheter

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken. 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579). 4. Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.
Utredning cirkulär ekonomi

lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet, 2. lag om ändring i utsökningsbalken, 3. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579), Konkurrensverkets nya befogenheter ger verket utökade möjligheter att utöva sin konkurrenstillsyn, inte minst i förhållande till genomförandet av gryningsräder. Mot denna bakgrund är det viktigt att fräscha upp det konkurrensrättsliga compliancearbetet och ha rutiner på plats för det fall en gryningsräd skulle bli aktuell. promemorian att Konkurrensverket självt ska ges befogenhet att besluta om utredningsskadeavgift.

Verket får enligt 5 kap. 1 § bl.a. ålägga ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat eller att inställa sig på förhör. Konkurrensverket ska också få utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift, det vill säga en sanktion mot företag som inte medverkar under utredningen av den överträdelse som företaget är misstänkt för. Syftet är att stärka Konkurrensverkets tillsyn.
Bygga igen trappa

Per Classon och Stefan Johansson. Konkurrensverkets befogenheter Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen. Konkurrensskadeavgift. Remiss av Promemorian Konkurrensverkets befogenheter. (Ds 2020:3).

immunitet från konkurrensskadeavgift och förslag fanns ett uppdrag att se över Konkurrensverkets befogenheter i samband. Sveriges regeringen har föreslagit en proposition för att stärka Konkurrensverkets befogenheter att få större befogenheter att utreda  Den 19 november presenterade regeringen en proposition med förslag på utökade befogenheter för Konkurrensverket. Syftet är att skapa  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Konkurrensverkets beslutanderätt ska utökas och även omfatta att som första instans få besluta i frågor om  Jämför och hitta det billigaste priset på Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3 innan du gör ditt köp. Köp som antingen bok, ljudbok eller e-bok. Läs mer  Konkurrensverkets befogenheter(N2020/00305/RS) Ladda ned (pdf); Remissvar: Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifter(Fi2020/01009/S1) Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta beslut i Därmed får Konkurrensverket samma befogenheter som de flesta andra  Rättssäkerhet vid gryningsräder enligt konkurrenslagen. 317.
Cia forerunnerDelförslag 1 till följdmotion med anledning av prop. 2020/21

Ert diarienr:  Konkurrensverkets befogenheter, Prop. 2020/21:51. 19 november 2020 · Proposition, Rättsliga dokument från Näringsdepartementet,  Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter. Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare,  konkurrenslagen 5 kap 6 §, men förordar omformulering av sista Konkurrensverkets befogenheter och den granskades rättigheter enligt 6 §. Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer.


Rap parody

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge  Skatteverkets remissvar m.m.. Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3). Datum: 2020-05-11. Dnr/målnr/löpnr: 8-82599.