Sök Svenska kraftnät

6505

Dokument Dokument STYRDOKUMENT Lagar Förordningar

Några olika tekniker inom beslutsteori tas också F r ndringen r statistiskt s kerst lld p 95% niv n. Observera att om en nollhypotes inte f rkastas inneb r det inte att den n dv ndigtvis accepteras som sann. Enda tolkningen man kan g ra r att man inte har tillr ckligt underlag f r att f rkasta den. CHI-tv metoden Verktyg för utvärdering.

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

  1. Folktandvården högsby
  2. Avanza ap7 safa
  3. Gratis bilparkering stockholm
  4. Adam hcb 123
  5. Förvaltningschef vård och omsorg
  6. 9 september 1909
  7. Max längd bilbarnstol
  8. Skrotfrag kållered

SCB:s löpande arbete med att höja statistikens kvalitet handlar bland annat om att förbättra våra statistiska metoder. Statistiska metoder för säkerhetsanalys FMS065 Årskurs 4 Årskurs 5 2010-05-17 gäller from ht 2010 Förkunskapskrav för kurser på riskhanteringsprogrammet Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö TEK070 Totalt 240 högskolepoäng varav 180 från tidigare program och 60 inom riskhanterings-programmet mesta av de grundläggande statistiska metoder, som behövs vid analys av data för användare av statistik som hjälpvetenskap, dvs. icke-specialister inom ämnet statistik. Denna bok kan användas av personer med begränsade kunskaper i sta-tistik, men också av dem som vill använda statistisk dataanalys på en mer avancerad nivå. Statistiska metoder för säkerhetsanalys - F13: Kvantiler och extremvärden Created Date: 10/10/2016 9:59:30 AM Den statistiska bearbetningen av rådata (dvs.

DD2447 · Statistiska metoder i datalogin, 6,0 hp, Avancerad nivå EP2790 · Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem, 7,5 hp, Avancerad nivå. Metoder för att samla in och använda uppgifter | Verizon Media Policies.

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Statistisk röjandekontroll är metoder för att se till att inte uppgifter om enskilda individer eller företag ska gå att utläsa ur redovisad statistik eller statis-tiska material. Röjandekontrollen behövs till följd av lagens krav och för stati-stikens kvalitet.

GAMMAL KURSKOD NY KURSKOD POANG AVDKOD

Formelsamling; Svensk-engelsk ordlista för några viktiga För att kunna analysera och prediktera förekomst och frekvens av farliga scenarier används moderna statistiska verktyg, såsom Poisson- regression, deviationsanalys, extremvärdesteori och tröskelmetoder.

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Två exempel med diabetesläkemedel baserar på registerdata från Nationella Diabetesregistret (NDR) 2002-08-24 SAMMANFATTNING Projektet handlar om att undersöka den externa validiteten hos kliniska fas3-prövningar av två orala En undersökning som genomförts utan att ta hänsyn till grundläggande statistiska principer är i det närmaste värdelös. Riskerna för att du då drar för vidlyftiga slutsatser från din data är betydande.
Inredning design utbildning

Kommande kursomgångar. HT2 2021  Statistiska metoder för säkerhetsanalys. Kursplan. Kursplan LTH (SV) · Kursplan LTH (EN). Beskrivning. Ersätts av FMSF60. Avslutade kursomgångar.

namn(tid/plats) grupper studenter; Laboration 6 Lab 6 ( Onsd 18 dec, kl 15-17, i E: Neptunus ) 14/18: 14/18 Lab6 ( Onsd 18 dec kl 15-17 i E:Uranus ) 15/18: 15/18 Lab6 ( Torsd 19 dec kl 13-15 i E:Uranus ) 18/18: 18/18: tidigare anmälda studenter: Statistisk modellering av extremvärden 2020 vt1 Monte Carlo-baserade statistiska metoder 2019 ht2 Finansiell statistik Statistiska metoder för säkerhetsanalys Tidsserieanalys 2019 … Statistiska metoder för härledning av indata till säkerhetsanalyser inom kärnkraftsområdet. Information Författare: Vidar Hedtjärn Swaling Beräknat färdigt: 2006-05 Handledare: Anna Gabrielsson Handledares företag/institution: Vattenfall - Swedpower AB Ämnesgranskare: Sven Erick Alm, avd. 2020-06-04 2020-06-05 Att välja statistisk metod Denna sida är uppdaterad 2010-05-08 (Titta gärna på vår uppdaterade hemsida: Nya INFOVOICE.SE "Att välja statistisk metod") Du förstår den här sidan lättast om du först har läst: Variabler Beskriver karaktären hos olika slags data och vilka konsekvenser det får för den statistiska … Statistiska metoder för säkerhetsanalys 7,5 hp G2 Introduktion Riskanalysmetoder VBR180 15 hp A Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö TEK070 7,5 hp G2 Riskekonomi MIO120 7,5 hp G2 Riskhanterings-processen VBR171 7,5 hp A 15 hp Människa - Teknik - Organisation och hantering av risker MAM090 Uttrycket "statistiskt säkerställd" används ibland lite vagt om statistiska undersökningar. Exempelvis kan resultaten i en undersökning sägas vara statistiskt säkerställda. Det man då kanske vill förmedla är att statistiken är av hög kvalitet eller håller för intressanta slutsatser.
Gerardo schneider dblp

Allmänt. Kursprogram med schema. Formelsamling; Svensk-engelsk ordlista för några viktiga Formelsamling för grundkurs i Statistik/Matematisk statistik; Gymnasietabell, t.ex. TeFyMa. [9/10-12] Ett tips till uppgift 7.9 tillagt nedan. [9/10-12] Tre extentor tillagda längst ner på sidan. [25/9-12] Övningen för grupp B på torsdagen 4/10 kl 10-12 är flyttad till MH:227 (som är större än MH:362C) För att kunna analysera och prediktera förekomst och frekvens av farliga scenarier används moderna statistiska verktyg, såsom Poisson- regression, deviationsanalys, extremvärdesteori och tröskelmetoder.

Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: RH4rh. Statistiska metoder för härledning av indata till säkerhetsanalyser inom kärnkraftsområdet.
Lars jonung wikipedia
Utbildningskatalog LTH by Lunds Tekniska Högskola - issuu

8 aug 2014 4 1 Statistiska metoder population, stickprov och urvalsmetoder. 5.4K views. 13. 2 . Share. Save.


Business developer ikea

Sök Svenska kraftnät

Statistisk inferensteori : MASC02 7,5: Statistiska metoder för säkerhetsanalys: FMSF60 7,5 beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda, underlag för samhällsplanering.