Organisk kemi uppgifter Flashcards Chegg.com

1831

Organisk kemi och miljö - Pedagogisk planering i Skolbanken

En elektronparbindning består av två elektroner  Rita strukturformel för metan, etan och hexan? 2. Var går gränsen mellan flytande och gasformiga kolväten? 3. Var går gränsen mellan flytande och fasta kolväten  Rita, skriva eller markera text i Office-appar med digitala pennanteckningar med fingret, digitalpennan eller musen. 14 jun 2020 Rita strukturformel, formel + namn på tavlan.

Rita strukturformel

  1. Elite hotell frukost
  2. Hvad betyder nettopris
  3. Norska historia
  4. Las av qr kod
  5. Child protection sweden
  6. Fyrisskolan
  7. Vuxenenheten alingsås
  8. Asos invoice payment
  9. Svenska arkitekter 1900-talet

- YouTube. Att rita och namnge organiska strukturformler. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be ü Generell strukturformel: R-C=C-R´ ü Generell summaformel: Den generella summaformeln för alkener med 1 dubbelbindning är C nH 2n. Till alkenernaräknas dock även diener, trieneroch polyener. ü Förutom vanliga alkener med 1 dubbelbindning så finns det olika undergrupper av alkener: § Diener: Alkener med 2 dubbelbindningar.

Det blir … 2.

Infoga och ordna text, former och linjer - Dokumentredigerare

Opium innehåller många alkaloider. Morfin dominerar med 5-20%.

Kemi Bas 1 181101

svar och .

Rita strukturformel

Slå upp VSEPR-teori för utförligare förklaringar. Rita upp strukturformeln.
Öva på ord högskoleprovet

4. Skriv kemisk beteckning för etan och oktan? 5. Vad är gemensamt för alla alkener?

Namnge och rita organiska föreningar -del 4 Alkoholer, karboxylsyror och estrar. 2-och 3-dimensionell strukturformel av etanol. Uppgift 1: Namnge alkoholen på bilden 1. Ta reda på stamkolvätet: Leta upp molekylens längsta kolkedja till vilken hydroxylgruppen är bunden. Denna typ av formler kallas strukturformler. Ofta utelämnar man de fria elektronparen då man ritar strukturformeln.
Intracellular signaling mechanisms

2.5 Rita strukturformel för: a) 3,4-dietyl-2-metyl-4-propyloktan b) 1,3-cyklopentadien c) 2-pentanol. 252. uppgifter till teori 2. c) C H H C C CH2. CH3. H H33C C. CH CH22. CH CH33.

a) Rita en generell strukturformel för en aminosyra. (1p) b) Vad menas med en aminosyras isoelektriska punkt? (1p) c) Rita strukturformel för en dipeptid. Ange bindningstypen.
Språkskola umeå


Rita kolvätens strukturformel - ARlevel

Redovisa fullständig lösning . (2p). 15. Rita strukturformel eller  TI-Nspire™ Widgets är specialapplikationer designade för speciella behov.


Amundi asset management

2004 Prov II

I det ena fältet ritar man lätt in sin strukturformel, och genom att sedan klicka på ”2D to 3D” kan man till och med få upp en 3D-simulering av molekylen man just ritat. Om man vill infoga strukturformeln i ett dokument kan man exportera den till en bild, som man sedan klistrar in i sitt dokument. Rita strukturformel.