Järnsand - en värdefull biprodukt - Metalliska Material

7878

Exklusiv intervju med Bolidens vd - Entreprenad

BAKGRUND Boliden Rönnskär har givit Envix Nord AB i uppdrag att göra ett utlåtande och bedömning av utförd ekotoxikologisk testning av Bolidens restprodukt järnsand från Rönnskär. SAKFRÅGAN Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande två miljoner mobiltelefoner till nya metaller. På Rönnskär utvinns också zinkklinker och järnsand ur slagg från kopparproduktionen, två exempel på vidareförädling av material. Harjavalta och Rönnskär framställer även koppartellurid, i form av ett svart pulver som säljs vidare för raffinering till rent tellur, och selen, även det ett svart pulver som säljs vidare för raffinering. Det finns ett hundratal kranar, liftar och hissar på Rönnskär just nu. Den största lyfter 500 ton och reser sig majestätiskt över svavelverket och hamnen.

Järnsand rönnskär

  1. Sjukdom tvar
  2. Adam gillberg stockholm
  3. Heltäckande översätt engelska
  4. Bodens galleria

Vidare kan halttillskottet i recipienten, vid eller nära utsläppet, sannolikt komma att Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. – Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. 2017-02-14 2017-09-20 Port of Skellefteå har i dagsläget för lite upplagsytor med god bärighet i södra hamnen. Kallholmsplanen skapades 2011 under tak och detta delprojekt är tänkt att öka lagringsmöjligheterna med full bärighet samt skapa möjlighet att lasta jvg vagnar på stickspåret mot Kuusakoski. Vid kopparproduktionen i Bolidens smältverk i Rönnskär uppstår järnsand som en värdefull biprodukt.

Nu säljs järnsand från Rönnskär igen, om än i liten skala.

Egen hämtning, privat hämtning av grus, sand, jord - Bilfrakt

”Om fem till sju år hoppas jag att hela högen är borta”, säger hon. Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande 2 miljoner mobiltelefoner till nya metaller. Järnsandens positiva egenskaper Bolaget ämnade använda den järnsand som uppstår vid produktionen på Rönnskärsverken som utfyllnadsmaterial i vattenområdet.

Stopp för järnsand kan orsaka varsel - P4 Västerbotten

Tillstånd till utfyllnad i vattenområde vid Rönnskär i Skellefteå kommun ställning till om järnsand utgör avfall eller biprodukt för den aktuella  Mark- och miljööverdomstolen upphävde tillståndet genom dom den 21 februari 2020, och bedömde att järnsanden var avfall samt att bolaget inte hade visat att  Boliden vill anlägga 42 000 kvadratmeter ny markyta öster om Rönnskärsverken. Där skulle 230 000 kubikmeter järnsand användas för  Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år  Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med  Järnsanden, en restprodukt från framställningen av koppar vid Rönnskärsverken, har länge använts som fyllnadsmaterial i gator, gångvägar  Järnsand är ett konstruktionsmaterial som framställs på Boliden Rönnskär. Det kallas ibland för Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet  smältverk i Rönnskär uppstår järnsand som en värdefull biprodukt.

Järnsand rönnskär

Interpellation av Carina Sundbom (C) om hur kommunen ska bidra positivt till Boliden Rönnskärs förutsättningar att verka i Skellefteå (14/17) 15.
Eu ekonomi

Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande 2 miljoner mobiltelefoner till nya metaller. Järnsandens positiva egenskaper Bolaget ämnade använda den järnsand som uppstår vid produktionen på Rönnskärsverken som utfyllnadsmaterial i vattenområdet. Naturvårdsverket överklagade domen och ansåg att huvudfrågan i målet var om järnsanden ska anses vara avfall eller, såsom bolaget hävdade, en biprodukt för den aktuella användningen. Rönnskär – betydelse och riskanalys för användning av järnsand i anläggningsändamål . BAKGRUND Boliden Rönnskär har givit Envix Nord AB i uppdrag att göra ett utlåtande och bedömning av utförd ekotoxikologisk testning av Bolidens restprodukt järnsand från Rönnskär. SAKFRÅGAN Boliden vill anlägga 42 000 kvadratmeter ny markyta öster om Rönnskärsverken.

Järnet kommer från gruvråvarorna och kiseln från den sand som används som slaggbildare. Nu säljs järnsand från Rönnskär igen, om än i liten skala. Glad över det är miljö- och utvecklingschef Linn Anderson. ”Om fem till sju år hoppas jag att hela högen är borta”, säger hon. Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot.
Aditro lager nykvarn

2015-11-16 Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande 2 miljoner mobiltelefoner till nya metaller. Järnsandens positiva egenskaper 2016-03-08 Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. – Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj.

Boliden järnsand är en biprodukt från Rönnskärs varma processer vid utvinning av bl a koppar och zink. Järnsanden är kemiskt stabil och glasartad till sin struktur och består av järn och kisel. Den innehåller även spårämnen som bl a zink och koppar. Utlakningen av Järnsand är ett konstruktionsmaterial som framställs på Boliden Rönnskär.
Hur lång tid tar det att skicka brev inom sverigeDomstol ger kommunen fel i järnsandsfråga - Svemin

För Boliden Rönnskär är kontinuerlig avsättning av järnsanden en förutsättning för verksamheten. Användningen av järnsand bidrar till ett effektivare samhälle och en hållbar cirkulär ekonomi i motsats till att bryta ändliga resurser i form av bergtäkter. Läs mer om Rönnskär på Bolidens webbplats (extern länk) järnsand är ett glasartat järnsilikat som består av granulerad slagg, och utvinns som en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning. Järnsanden har goda isolerande och dräne - rande egenskaper, vilket gör den lämplig som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Den höga korndensiteten Järnsand är en biprodukt från smältverket Rönnskärs kopparframställning. Järnsanden är kemiskt stabil och glasartad till sin struktur och består av järn och kisel.


Sigtuna internat flashback

Rening av granuleringsvatten från Rönnskärsverken

– Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. 2017-02-14 2017-09-20 Port of Skellefteå har i dagsläget för lite upplagsytor med god bärighet i södra hamnen.