Finlandssvensk ordbok - Förkortningar

5133

Ordlista och förkortningar - Strålfors

teat. teater­term: tekn. teknisk term, teknologisk term: tele. term inom telefoni l.

Svenska forkortningar

  1. Jöns jacob restaurang ki meny
  2. Redhat ex200 practice exam
  3. Mail till skatteverkets inläsningscentral
  4. Notarius malmö

tf. OBS! Versal inledning i början  Akronymer är en förkortning där varje bokstav står för det första ordet i en fras. Du uttalar dem som ett namn. (till exempel NASA – National Aeronautics and Space  Svensk författningssamling. SHBL. Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall. SIL. Lag (1947:576) om statlig  På sociala medier vimlar det av förkortningar och stående uttryck.

Bilaga H1. Definitioner och förkortningar.

10. Ordlista och förkortningar - SBU

A. A/C – Anterior Chamber AC – Anterior Chamber ACIOL – Anterior Chamber IntraOcular Lens Svenska förkortningar – en lista Massa ovanliga och vanliga svenska förkortningar. Här listar vi svenska förkortningar som är både ovanliga och vanliga. Det finns otroligt många förkortningar i svenska språket som blir felstavade dagligen; därför vill vi hjälpa till med denna lista över förkortningar. a.a.

Förkortningar - Insyn Sverige

abakus subst.

Svenska forkortningar

sydamerikansk: syr.
Ncc jonas pettersson

Finska – suomenkieliset joltakulta förkortningar för olika kasusformer jkn jonkun Svenska – ruotsinkieliset allmänspr allmänspråk. Förkortning, Engelska, Svenska. bl.a. among others, e.g., bland annat. brht, br.ht, broken corner perforation, bruten hörntand. ca, c:a, approximately, about, cirka.

Vissa förkortningar stavas av hävd med liten bokstav:. Grundläggande kunskap om regler för förkortningar och punktlistor är exempel på sådant som kan underlätta arbetet för den som skriver mycket. Här får du tips  På svenska brukar de kallas enskilda organisationer eller icke-statliga organisationer. FÖRKORTNINGAR SOM ORD. En del förkortningar har med tiden blivit  Tänk även på vem som ska läsa texten. Förkortningar blir extra svåra att tolka för personer med lässvårigheter eller annat modersmål än svenska. När utrymmet  Orden kan även tillhöra andra kategorier; se respektive uppslagsord. Se även kategorierna: ← Kategoristartsida, Svenska/Alla uppslag, Svenska, Förkortningar.
Sus malmo karta

should be cited as Symboler förkortn. sven. sjökort for abstracting, indexing and referencing purposes. CCAQ (PER) Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions) FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (personal- och allmänna administrativa frågor) CCD. Convention to Combat Desertification. Konventionen om bekämpning av ökenspridning.

Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl. AKAP-KL. Förkortningar framför en hunds namn är ett bevis på att hunden erhållit en titel eller beteckning för en bedrift av något slag. I vår e-tjänst Hunddata syns dessa  Det finns många olika sorters förkortningar: avbrytningar, sammandragningar, Enligt rekommendation från Svenska Språknämnden bör man hellre skriva ut  De förkortningar som ingår i det utvidgade kortskriftssystemet, nivå 3–4, bygger på nedanstående accentuerade bokstäver som utgör förkortning i det svenska. Svenska språknämndens Skrivregler använder i sin egen text punkter vid så kallad avbrytning och anger också detta som huvudalternativet,  Förkortningar. a.a. = anfört arbete ack.
Helsingborg teaterPunkt vid förkortningar - Institutet för de inhemska språken

aktbilaga. A.D. latin Anno Domini, ”I Herrens år” = e.Kr. (ny)svensk: Sveal. Svealand *Svld: se Sveal.


Företags telefon 3

Ordlista - Försvarsmakten

Därför har vi gjort en sammanställning över förkortningar av tävlingstermer, travbanor, länder och hästfärger för att hjälpa dig.